RSS

Tagarchief: streektaal

Ainzoamhaid

De Week tegen Eenzaamheid is tot en met 1 oktober. Tal van maatschappelijke organisaties laten dan zien wat zij tegen eenzaamheid doen. Meer dan 1 miljoen Nederlanders voelen zich sterk eenzaam. Een op de drie mensen voelt zich matig eenzaam……

Zoveul vertellenAinzoamhaid luisteren via SOUNDCLOUD

k Kin niks meer zain deur troanen in mien ogen
k Kin t sikkom nait leuven, mien haart is as stain
k Bin veul te troag om t op te geven
k Bin nog verblind om woarhaid te zain

Wie haren beloofd bie nkander te blieven
Wie waren kammeroaden, deur dik en deur dun
Doe was t mien laifste tot aan t ìnde der doagen
Op weg noar toukomst, vanòf t eerste begun

k Kon bie die schoelen in duustere doagen
k Kon mit die drinken, doe wast mien kroug
Voak ging t te haard zunder voart te mindern
t Was nooit te loat, t was voak te vroug

Kwamst noar huus, scheen veur mie de zunne
Mit die was mien wereld vol licht en vol gloud
Dien pallet vol woorden kleurden voak mien leven
En ook in stiltes, n vreedzoam gemoud

Wie hebben onze stried nooit eerlek streden
Bleven positief noar groot en noar klaain
Hebben noakte woarhaid, kloarhaid, zoveul meugelk meden
Wie bewoarden ons tröts, dat was te zain

Kwamst noar huus, scheen veur mie de zunne
Mit die was mien wereld vol licht en vol gloud
Dien pallet vol woorden kleurden voak mien leven
En ook in stiltes, n vreedzoam gemoud

k Wol mien löt nait uut handen geven
Dij brocht gelok en ook veul gewin
k Klamde mie vast aan t tegendail van t heden
n Zinloos gevecht, tegen beter waiten in

Twijduustere gevuilens en ainzoame nachten
k Droag mit weerde t grode verlais
Veul kloare herinnerns in n woas van gedachten
Blifst aaltied bie mie, n twijzoamhaid
Blifst aaltied bie mie, ainzoamhaid

eltje ©

Van de CD: Zoveul Vertellen

Advertenties
 
1 reactie

Geplaatst door op 24 september 2017 in Eltje Doddema, Gedichten

 

Tags: , , , , ,

Zoveul Vertellen

ZOVEUL VERTELLEN

Eltje Doddema

 
2 reacties

Geplaatst door op 18 juni 2017 in Eltje Doddema

 

Tags: , , ,

Dag van de moedertaal

Het is vandaag Internationale dag van de Moedertaal.
Ook de streektaal staat onder druk……

Eltje Doddema

Eltje Doddema

 
2 reacties

Geplaatst door op 21 februari 2017 in Maaljoagerij

 

Tags: , , ,

Winter in streektoallaand

Eltje Doddema

Eltje Doddema

De zummer haar van t joar tot aan september nait aal teveul om hakken. Mor opains was e der din: n schierenoazummer dij zien best dee om t leed nog wat te verzachten. De schoulvekansies waren weliswoar al veurbie, mor de generoatsie koal- en grieskoppen konnen heur lol nait op. De fietspoaden waren swaart van d’e-bikes en de terrazzen waren gries van t overjoarege volk.

De noazummer ging vlekkeloos over in d’haarfst. En op ain van dij aangenoame haarfstachtege doagen ston k opains, aan de raande van de Grode Maarkt in Stad, oog en oog mit n gerenommeerde, mor veuraal gepassioneerde streektoalschriever. t Was n Drentie en zien enthouziasme veur de streektoal in t aalgemain was (en is) biezunder groot.

t Gesprek ging over d’hedendoagse gang van zoaken in streektoallaand: dat ter toch wel sproake was van n slim zörgelke ontwikkeln, dat t nait aal te rooskleureg was, dat ter veul te waaineg aanwas was van nijkommers, dat t jonkvolk zich mor waaineg interesseerde veur de streektoal….. Körtom: t ston der mit t Drents en t Grunnegs nait aal te best veur. t Verloop van t gesprek haar ook 15 joar leden optaikend wezen kind.

“Wie hebben t Huus van de Taol. Jullie hebben toch ook zokswat?” zee mien gesprekspartner. “Joazeker,” zee ik. “Bie ons is dat t Huis van de Groninger Cultuur. En wie hebben n streektoalfunksionoares,” zee k der achteraan. De Drent nikkopde asof e onder d’indrok was. “Dat liekt ter op,” zee de Drentse streektoalfanoat. “Din wordt ter zeker hail wat uut stro zet. En din binnen der zeker veul nije inietsiatieven. Kiek, as je de goie lu mor op t goie stee zitten hebben.” “Inderdoad,” antwoordde ik en wuir op t zulfde mement sikkom van de zokken reden deur n snokkel op n bakfietse. Ik nam òfschaaid van mien gesprekspartner en luip weerom richten t stee woar k mien auto parkeerd haar.

Onderwegens zakte de zunne aal wieder vot achter de bebaauwen en stak der opains n kèlle wind op. Ik dook wat daiper in mien kroage, omreden de temperatuur ging in n ogenblik tied stief noar beneden. “t Wordt nou winter,” docht ik. En onwillekeureg koppelde ik dat joargetiede aan de stoat van onze streektoal. t Vrizze en t gruine ontbrekt. t Is op t heden min of meer teren op t verleden.

n Zörgelke ontwikkeln. Doar kin n konferentsie in t Europees parlement, mit as doul om de meugelkheden te verkennen om t Nedersaksisch beter over te brengen op toukomstege generoatsies, ook niks aan veraandern. Onze toal het nije impulzen neudeg. Politisi en belangenorganizoatsies van minderhaidstoalen kinnen mooi proaten, mor t komt aan op de toukomstvizie van de gesubsidieerde belaaidsmoakers en uutvoerenden. De kultuurnota van de pervìnzie belooft ook nait veul gouds. Ain ding is zeker: der rust n swoare en verantwoordelke toak op de scholders van de gesubsidieerde krachten.

Wellicht zol de toukomstvizie wezen kinnen ais gerichter te kieken, hou de streektoal veul intensiever en struktureler inbed worden kin in onze regiokultuur. Mor of dat akkedemisch mout en din ook nog zunder streektoalfunksionoares……..

eltje ©

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 20 december 2016 in Columns, Eltje Doddema

 

Tags: , , , ,

Streektoal

Groningen heeft sinds 1984 een streektaalfunctionaris. Per 1 januari 2017 komt hier echter een eind aan. De twee instanties die zich bezighouden met het Gronings, het BGTC als onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen, en het Huis van de Groninger Cultuur moeten nauwer gaan samenwerken. De subsidiegelden worden verdeeld over het BGTC (meer academisch en gericht op onderzoek) en het HGC (bedoeld voor het brede publiek)……….

Eltje Doddema

Eltje Doddema

 
6 reacties

Geplaatst door op 7 december 2016 in Gedichten

 

Tags: , , , , , , ,

Tussen de regels deur

Tussen de regels deur

Ook dizze week bleek wel weer dat ter hail wat lu deur de rötten besnuvveld binnen, en wel zo slim, dat ze t “wat-kin-mie-t-volk-verröddekonten virus” oplopen hebben.

Zo was doar aine A v.d. S., n man van stand, dij in Paries even van La Vie genoot. Hai organizeerde n privékonsert in de rezidentsie van de Nederlandse ambassadeur en haar aan n stukje worst en keze nait genog om zien kennizzen te bevredegen. Der wer doarom n smak gemainschapsgeld tegen aan gooid, zodat elk zich doar volvreten kon, wat onder dat soort lu meer gewoonte as uutzundern schient te wezen.

Net as bie plietsietopper B. Dij ging zien bonnenboukje grondeg te boeten en wis op filaaine wieze de, op veurhaand kansloze reorganizoatsie bie de natsionoale plietsie, te manipuleren. Hai profileerde zich veuraal mit kwaliteiten as machtsmisbruuk en fraude plegen. Ook zien COR (ondernemensroad) was (en is) zo röt as n mispel. Soamen deden ze alles wat verboden was om de rötten aan t spek te holden.

En din was doar opains avvekoat A.B. dij bigamie legalizeren wil. Zo as bekend binnen rötten knoagdaaier en zokswat knagt inderdoad aan t gezonde verstand van n nuchtere grunneger. Hai motiveerde zien rötteghaid deur te zeggen dat t aans onder de radar gebeuren zol en dat je din nog verder van huus waren. Lu mit zoksoort gedachten kinnen inderdoad beter zo ver meugelk van ons huus wonen goan.

Mor t zgn. “plaskontrakt” sluig alles. Lu dij in n road van bestuur zitten van, in dit geval Careyn, leven as rötten in n duustere parallelle wereld. As je veur zoks belaaid verantwoordelk wezen duurven, din teun je n grode minachten noar elk dij òfhankelk is van de zörg dij je as instellen levern mouten. Dit soort lu zitten dudelk op t verkeerde stee. Zai binnen nait ains goud genog veur t beheer van n röddeklooster.

In alle gevallen bliekt dat de loag en loagen onder de top in röddevalen vastzitten. Angst regeert doar en zelden duurft aine de deksel van de doofpot te lichten. Ain dij dat wel dut wordt knipt en schoren.

Korrupsie en maffiapraktieken moaken ook van Nederland n verröt laand, woarin lu aan de top de baist uuthangen. t Wordt tied dat je dij baisten bie de noam nuimen…..

eltje ©

 
8 reacties

Geplaatst door op 4 november 2016 in Columns, Eltje Doddema

 

Tags: , , , ,

Tussen de regels deur……

Tussen de regels deur

Dat onze laifmeneer vrumde kostgangers het, bleek ook dizze week wel weer. Noast löslopende verwarde lu in stroaten en stegen bliekt, dat ter aal meer mafkezen en malloten binnen dij vlaigen. Wat is t geval: in de ruumte tussen baaide vleugels schient nogal veul agrezzie ploats te vinden. n Lutje doezend passagiers per joar zörgen veur overlast, deurdat ze tiedens de vlucht de kop kloeteg hebben.

Ain van d’oorzoaken kin wezen dat ze dailnomen hebben (of nog dailnemen) aan swerelds volkssport nummer ain: voetbal. Onderzuik van n Schotse akkedemie het noamelk uutwezen dat je deur kopbalen d’hazzens beschoadegen kinnen. En wel dusdoaneg dat t geheugen doar loater slim van te lieden het. t Is dus ook nait vrumd dat aal meer lu de wereld veur n doedelzak aankieken.

Traauwens, in de cockpitten schient t ook n lösbandege boudel te wezen, woarbie de knuppels nait bloots in handen binnen van de piloten. Ze moaken doar gain vluggertjes mor vluchtertjes. k Heb heurd dat t n biezunder hoogtepunt is as d’opperste ekstaze tiedens n doekvlucht ploatsvindt. Dus mocht je tiedens joen vlucht de melden kriegen van n zgn. luchtzak en je zakken omdeel din wait je om welke zak t gaait……

Der binnen lu dij de buie hangen zain en drok dounde goan binnen mit t klonen van levende hoave. Je mouten ja redden wat ter te redden is. t Leste rezeltoat is n kloonhond. De laifde veur n wezen woar je joen haart aan verpand hebben schient zo groot te wezen, dat ter nou al lu binnen dij n tepel of n veurhoedje op t nachtkassie liggen hebben veur t geval dat. Wat vrouger n sprookje was wordt aal meer realiteit.

t Is zulfs zo slim dat onze lutje voetbalkebouter Wesley S. n sunterkloasbouk schrieven gaait. Gezain zien BN-gehalte komt doar vast gain swaarde Piet in veur, mor n RTL-routmop. t Bliekt dat d’overmacht van lu dij nait t vermogen hebben om n sprookje lös te koppeln van rasisme (de zgn anti-swaarde pieten-kliek), aal groter wordt. Terwiel op termien alles kloond worden kin, liekt t ter op dat swaarde Piet uutstaarft en dat alle bouken woar hai in veurkomt op termien op de brandstoapel terecht kommen. Dat worden dus routswaarde bladzieden in de geschiedenis………..

Vergeet ook nait dij haalfmalen dij tegen, zo as zai dat nuimen, t ophemeln van onze kolonioale verleden binnen. Ze nuimen zich “De Grauwe Eeuw”. Ze vinden “t verheerleken” van t verleden nait meer van dizze tied. Asosioale terreuraksies doarentegen pazen in heur ogen wel in onze tied. Mor wil je ooit in vree mit mekoar leven, din mout je t verleden nait projekteren op t heden. Der lopen hail wat lu mit zoksoort zaike mentoale modellen rond. n Soort verwarde lu, mor din veul slimmer, omreden ze organizeren zok in aksiegroepen.

Lafbekken dus dij t nait allìnt òf kinnen. Mor doar is ons laand mit vergeven. En zolaank dij ronddolen kinnen we n “Gouden Eeuw” wel vergeten…….

eltje ©

 
2 reacties

Geplaatst door op 28 oktober 2016 in Columns, Eltje Doddema

 

Tags: , , ,

 
%d bloggers liken dit: